Доплата за деззасоби медсестрам

Доплати медпрацівникам за роботу із деззасобами та за важкі й шкідливі умови праці

«Кому призначається доплата за роботу з дезінфікуючими засобами з числа середнього, молодшого медичного та технічного персоналу і як правильно її оформити? У якій графі тарифікаційного списку розраховується ця доплата?»
К.Акішина, м. Старобільськ, Луганської обл.

Роз’яснює головний спеціаліст МОЗ Світлана Шамрай:
«Згідно з п.3.4.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10% посадового окладу.
Ця доплата встановлюється працівникам за роботу в шкідливих умовах праці за переліком посад, затверджених колективним договором закладу, в межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі доходів та видатків закладу, за умови включення цих робіт до посадових інструкцій працівників.
За пунктом 3.5 наказу доплати, перелічені в розділі 3 «Доплати», встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень, тобто без урахування інших доплат та надбавок. Доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів розраховується в графі 15 тарифікаційного списку (форма тарифікаційного списку наведена в додатку 1 до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519)».

«Праця і зарплата» №42 (718) від 10.11.2010

Мінпраці роз’яснило, як призначають згадані доплати молодшому медичному персоналу. Нагадаємо, що це дві різні доплати, які між собою не пов’язані, а саме:

 1. доплату за використання дезінфікуючих засобів (у тому числі працівникам, зайнятим прибиранням туалетів) у розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки) виплачують працівникам, які, згідно з посадовими обов’язками, виконують такі роботи. А конкретний список посад, за якими можна встановити таку доплату, додають до кол¬договору (пп. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці України та МОЗ України від05.10.05 р. № 308/519, далі – Умови);
 2. доплату за роботу в шкідливих і важких умовах праці обмежено 12% посадового окладу (тарифної ставки) згідно з пп. 3.4.5 Умов. її призначають лише робітникам, які виконують роботи, наведені в додатку 6 до Умов. Зокрема, молодшим медичним сестрам по догляду за хворими, дезінфекторам, санітаркам-прибиральницям, санітаркам-буфетницям. При цьому обов’язкова умова — атестація робочого місця, за результатами якої і встановлюють доплату.

Додамо: працівники медичних закладів, у тому числі й молодші медичні сестри усіх найменувань, посади яких включено до додатку З Умов, управі розраховувати ще й на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (пп. 2.4.5 Умов).

Світлана Лістрова, консультант газети «Все про бухгалтерський облік» №112 с. 44 від 07.12.2009

Доплата за деззасоби медсестрам

Чи має право доплати за використання в роботі дезінфікувальних засобів медична сестра

Чи має право доплати за використання в роботі дезінфікувальних засобів в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) старша медична сестра дошкільного навчального закладу ?

Відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519, працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплати в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) (п.3.4.7 Умов). Доплата за використання деззасобів здійснюється при умові визначення цих обов’язків у посадових інструкціях та фактичного виконання такої роботи.
Окрім того, п. 2.2.10 зазначеного документу передбачено, що старшим сестрам медичним посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
Також, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.09 № 1418 затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу становить при стажі роботи понад 3 роки 10%, понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%.
Враховуючи вищевикладене старша сестра медична має право на оплату праці з урахуванням п. п. 2.2.10, 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.09 № 1418.

Доплата медсестрі за використання дезінфікуючих засобів

30.08.2017 875 0 1

Молодша медсестра лікарні використовує в роботі мийні засоби. За яких умов вона матиме доплату за використання дезінфікувальних засобів у розмірі 10 %?

Відповідно до пп. 3.4.7 розділу «Інші доплати» Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та соцполітики і МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519 (далі – Умови № 308/519) працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % посадового окладу (тарифної ставки).

Згідно з п. 1.6 розділу «Загальні положення» Умов № 308/519 конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Перелік посад працівників, які застосовують у роботі дезінфікувальні засоби, затверджується в колективному договорі між власником або уповноваженим ним органом, з одного боку, і профспілковим комітетом – з іншого.

Атестація робочих місць для встановлення цієї доплати не проводиться.

Отже, зазначена доплата встановлюється працівникам за роботу в шкідливих умовах праці за переліком посад, затвердженим колективним договором закладу, у межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі доходів та видатків закладу, за умови включення цих робіт до посадових інструкцій працівників.

Зарплата медсестер з 2018 року: рахуємо

Запитання: Галина Степанівна за сумісництвом працює у закладі охорони здоров’я на посаді сестри медичної старшої, має вищу кваліфікаційну категорію та 25 років стажу. Які надбавки та доплати їй мають нарахувати, якщо вона працює із деззасобами?

Відповідь: Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що заробітну плату медичних сестер обчислюють згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови). Її нараховують залежно від установленого посадового окладу, враховуючи підвищення, доплати та надбавки. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат затверджує керівник закладу в межах фонду заробітної плати (п. 1.6 Умов).

Другие публикации:  Учебные пособия стрижки

Розміри посадових окладів медсестер визначають за тарифними розрядами ЄТС і відображають у тарифікаційному списку залежно від кваліфікаційної категорії. З 1 січня 2018 року розміри тарифних розрядів, відповідно до яких встановлюють посадові оклади медичних сестер поліклінік, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії* та інших (пп. 2.2.8 Умов), становлять: Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, що обіймають вказані посади, визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Кваліфікаційна категорія Тарифний розряд (за ЄТС) Розмір посадового окладу, грн

Вища Дев’ятий 3048

Перша Восьмий 2890

Друга Сьомий 2713

Без категорії Шостий 2555

Старшим медичним сестрам посадові оклади визначають залежно від тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, враховуючи підвищення на 10% (пп. 2.2.10 Умов).

Усім працівникам, які використовують дезінфекційні засоби, встановлюють доплату у розмірі 10% посадового окладу (пп. 3.4.7 Умов). Робота із дезінфекційними засобами має бути обумовлена в посадовій інструкції кожного медпрацівника.

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюють доплату за деззасоби, затверджують у колективному договорі. Надбавку за вислугу років встановлюють залежно від стажу медичної роботи і виплачують як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418).

Медичній сестрі, про яку йдеться у запитанні, до розміру заробітної плати обов’язково зараховують:

 • підвищення за старшинство — 10%;
 • надбавку за вислугу років — 30%;
 • доплату за роботу із деззасобами — 10%.

Візьмемо до уваги, що за підсумками атестації медична сестра має вищу кваліфікаційну категорію, якій відповідає дев’ятий тарифний розряд за ЄТС. Розмір посадового окладу для дев’ятого тарифного розряду з 01.01.2018 становить 3048 грн. Від цієї суми розраховуютьпідвищення за старшинство. Тобто у нашому випадку — 304 грн 80 коп. (3048 грн × 10%).

Разом із підвищенням за старшинство посадовий оклад старшої медсестри становитиме 3352 грн 80 коп. Від цієї суми розраховують решту доплат і надбавок, а саме:

 • надбавка за вислугу років — 1005 грн 84 коп. (3352 грн 80 коп. × 30%);
 • доплата за деззасоби — 335 грн 28 коп. (3352 грн 80 коп. × 10%).

Отже, заробітну плату старшій медсестрі, про яку йдеться у запитанні, розраховують за формулою, наведеною на Схемі 1.

Формула розрахунку заробітної плати медсестри:

ЗАРОБІТНА ПЛАТА= ПОСАДОВИЙ ОКЛАД+ПІДВИЩЕННЯ ЗА СТАРШИНСТВО+

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ+ДОПЛАТА ЗА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

Якщо порахувати заробітну плату за цією формулою, тобто з усіма підвищеннями, доплатами і надбавками, то вона становитиме:

3048 грн + 304 грн 80 коп. +1005 грн 84 коп. + 335 грн 28 коп. = 4693 грн 92 коп.

Так само розраховують і заробітну плату за сумісництво. Різниця лише в тому, що посадовий оклад медсестер, які працюють за сумісництвом, становить половину звичайного посадового окладу. Тобто для старшої медсестри, яка має вищу кваліфікаційну категорію, — 1524 грн. Відповідно підвищення за старшинство становитиме 152 грн 40 коп., надбавка за вислугу років — 502 грн 92 коп., а доплата за деззасоби — 167 грн 64 коп.

Отже, порахувавши за формулою (схема 1) заробітну плату старшої медсестри за сумісництво, маємо такі цифри:

1524 грн + 152 грн 40 коп. + 502 грн 92 коп. + 167 грн 64 коп. = 2346 грн 96 коп.

З 1 січня 2018 року розмір посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, до якої належать медичні сестри державних і комунальних закладів охорони здоров’я, розраховують, враховуючи базовий посадовий оклад, який відповідає прожитковому мінімуму працездатної особи на початок календарного року — 1762 грн.

Расчет заработка работникам, которые используют дезсредства

14.02.2017 18410 20 1

Неучет некоторых специфических доплат при определении минимального гарантированного государством заработка вызывает немало вопросов у наших читателей. Сегодня мы рассмотрим, как производится расчет заработка работникам, которые работают с дезинфицирующими средствами, а также тем, в обязанности которых входит уборка туалетов.

Нормативные основания для установления доплаты за дезинфекцию

Как известно, согласно ст. 7 Закона от 21.12.16 г. № 1801-VІІІ «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» (далее – Закон № 1801) минимальная заработная плата (далее – МЗП) составляет 3 200 грн. в месяц, а в часовом размере – 19,34 грн.

Согласно ст. 95 КЗоТ и ст. 3 и 3 1 Закона от 24.03.95 г. № 108/95-ВР «Об оплате труда» (далее – Закон № 108) после внесения в них изменений Законом от 06.12.16 г. № 1774-VІІІ (далее – Закон № 1774) существенно изменилось определение понятия этой государственной социальной гарантии.

Теперь МЗП – это минимальный заработок, который работник будет получать за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда. В нее будут входить несколько составляющих: должностной оклад, доплаты, премии. Для обеспечения минимального размера заработка работника в МЗП не включаются: доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья; за работу в ночное и сверхурочное время; разъездной характер работы; премии к праздничным и юбилейным датам.

Рассматривая такую выплату работникам, как доплата за использование ими в работе дезинфицирующих средств, а также работникам, занятым уборкой туалетов, в размере 10 % должностного (месячного) оклада, напомним о нормативном основании для ее установления.

Так, указанная доплата осуществляется согласно пп. «г» пп. 3 п. 3 постановления КМУ от 30.08.02 г. № 1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» (далее – Постановление № 1298).

Норма, касающаяся этой доплаты, содержится также в отраслевых приказах, которыми определяются условия оплаты труда педагогов, медиков, библиотекарей, социальных работников и т. п., а именно:

 • в пп. 3.4.7 Условий оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения, утвержденных совместным приказом Минздрава и Минтруда и соцполитики от 05.10.05 г. № 308/519 (далее – Условия № 308/519);
 • пп. «г» пп. 4 п. 2 приказа Минкультуры от 18.10.05 г. № 745 «Об упорядочении условий оплаты труда работников культуры на основе Единой тарифной сетки» (далее – Приказ № 745);
 • пп. «г» пп. 3 п. 4 приказа МОН от 26.09.05 г. № 557 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений» (далее – Приказ № 557).

Устанавливается упомянутая доплата также рабочим, которые работают в госорганах и органах местного самоуправления, в соответствии с п. 3 примечания к приложению 2 к приказу Минтруда от 02.10.96 г. № 77 «Об условиях оплаты труда рабочих, занятых обслуживанием органов исполнительной власти, местного самоуправления и их исполнительных органов, органов прокуратуры, судов и других органов».

Сущность доплаты за дезинфекцию

Согласно Условиям № 308/519 доплата работникам (в т.ч. младшим медицинским сестрам), которые используют в работе дезинфицирующие средства, а также работникам, занятым уборкой туалетов, в размере 10 % должностного оклада (тарифной ставки) предусмотрена среди так называемых прочих доплат.

Другие публикации:  Таможенная пошлина на ввоз нового автомобиля

Как сказано в письме Минздрава от 27.03.07 г. № 10.01.07/581, для ее установления проводить аттестацию рабочего места не нужно.

Несмотря на то что эта доплата не признана такой, которая устанавливается за работу во вредных и тяжелых условиях труда, персонал заведений, в обязанности которого входит работа с применением дезинфицирующих средств (в т. ч. уборка туалетов), подвергается влиянию опасных факторов.

Ведь компонентами дезинфицирующих и моющих средств являются химические вещества и соединения. Приведем некоторые документы по применению этих средств.

1. Главным государственным санитарным врачом издано постановление от 14.08.01 г. № 63 «Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса». В приложении 11 «Санитарно-дезинфекционный режим в общеобразовательных учебных заведениях на период карантина» к этому постановлению, например, предусмотрены следующие способы обеззараживания:

 • помещений (пол, стены, двери, подоконники) – растворами: 0,5 % хлорамина или 0,5% хлорной извести, или 0,2 % сульфохлорантина;
 • санитарно-технического оборудования (раковин, унитазов) – вышеуказанными растворами или средствами «Блеск-2», «Санита», «ПЧД», «Дезус».

В примечании к этому приложению сказано, что обеззараживание проводится также другими дезинфицирующими средствами, разрешенными Минздравом для этих целей.

2. Согласно Государственным санитарным нормам и правилам содержания территорий населенных мест, утвержденным приказом Минздрава от 17.03.11 г. № 145, лечебно-профилактическое заведение должно ежедневно убирать территорию заведения, проводить очистку, мойку и дезинфекцию сборников урн, контейнеров и площадок для их размещения с применением средств, разрешенных для использования Минздравом.

3. Средства, предназначенные для «холодной» стерилизации изделий медицинского и специального назначения, дезинфекции рук медицинского персонала, проведения дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных болезней, заведениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, дошкольных учебных заведениях, используются в соответствии с Порядком проведения дезинфекционных мероприятий, утвержденным Минздравом. Средства, предназначенные для применения на других предприятиях, в учреждениях, организациях и заведениях, используются в соответствии с инструкцией, утвержденной их руководителями. Такие нормы содержатся в п. 22 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфицирующих средств, утвержденного постановлением КМУ от 03.07.06 г. № 908.

Дезинфицирующие средства используются уборщиками служебных помещений практически во всех заведениях – школах, детсадах, больницах, санаториях, пансионатах, а также в клубах, библиотеках, музеях, органах государственной власти и органах местного самоуправления и т. п. Относятся к персоналу, работающему с этими специфическими средствами, и те работники, которые исходя из особенностей своей профессии обязаны их применять (врачи-инфекционисты, акушеры, манипуляционные медсестры, ветеринары и т. п.). Перечень таких должностей определяется в колдоговоре заведения.

Как видим, вышеупомянутая доплата служит своеобразной компенсацией за особенности труда этих работников.

А поскольку по своему характеру она имеет все признаки доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, то и выплата ее должна проводиться за пределами МЗП, установленной законодательством (см. ст. 3 1 Закона № 108). То есть в минимальный заработок работника эта доплата не включается, а должна начисляться на сумму свыше 3 200 грн.

Действия работодателя по установлению доплаты за работу с дезсредствами

Обращаем внимание бухгалтерских и кадровых служб на необходимость фиксации в локальных документах по условиям оплаты труда (это может быть положение об оплате труда или раздел коллективного договора по оплате труда) данных о применении дезсредств.

Прежде всего, в этих документах обязательно должен содержаться перечень должностей работников, которые постоянно используют такие средства или же убирают туалеты.

Это значит, что, например, медицинская сестра, которая только два раза в течение своей рабочей смены – в начале и после ее окончания – помыла руки с применением бактерицидного мыла, вряд ли имеет право на получение упомянутой надбавки. Иное дело – медицинский персонал (в частности, няни, которые ухаживают за больными преклонного возраста в гериатрических пансионатах, а именно моют их и убирают за ними несколько раз в течение рабочей смены, или же медсестры приемных отделений больниц, которые ведут непосредственный прием в больницу, например, больных из социально неблагополучных слоев) или уборщицы, в том числе занятые уборкой туалетов. Ведь именно применение ими дезсредств осуществляется в целях уничтожения вредных бактерий в помещении и на оборудовании, а также защищает персонал заведения от непосредственного контакта с нестерильной средой.

В колдоговоре заведения желательно указать, какие именно группы дезсредств будут применяться в работе. Обращаем на это внимание, так как кое-где даже хозяйственное мыло и пищевую соду относят к дезсредствам. Следовательно, нужно указать, какая именно группа средств будет применяться, ведь такие средства содержат в своем составе вредные для здоровья вещества.

В инструкции по охране труда, которая действует в заведении, также не помешает указать, какие именно дезсредства будут использовать работники в своей работе (в т. ч. при уборке туалетов), а также о выданных им в установленном порядке средствах защиты – халаты, передники, перчатки, обувь, защитные маски и т. п. Таким образом будут соблюдены требования Закона от 14.10.92 г. № 2694-ХІІ «Об охране труда» в части обеспечения прав работников на охрану труда во время работы, обеспечения их спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и фиксации этих норм в колдоговоре.

И только на основании всех вышеупомянутых документов руководитель заведения издает приказ с указанием в нем должностей, по которым будет производиться доплата за использование в работе дезинфицирующих средств или за уборку туалетов.

Кроме того, есть еще одно обязательное условие – исполнение вышеупомянутых функций работниками должно быть зафиксировано в их должностных инструкциях. Об этом сказано и в письме Минсоцполитики от 09.09.11 г. № 744/13/84-11.

А затем работодатель знакомит работника с должностной инструкцией под личную подпись (это особенно важно, поскольку касается выполнения работы в особых условиях труда).

Особенности установления доплаты

Не лишним будет напомнить, что указанная доплата устанавливается исключительно в пределах фонда заработной платы, утвержденного в смете заведения (письмо Минсоцполитики от 09.09.09 г. № 540/13/84-09).

Добавим: если рабочему по результатам аттестации его рабочего места полагается доплата в размере 12 % должностного оклада за работу с вредными условиями труда, то это не лишает его права на получение еще и доплаты за работу с применением дезсредств или за уборку туалетов. Но это касается тех, кто занимает именно должности рабочих. Речь идет, в частности, о должностях дворника, сторожа, уборщика служебных помещений, мойщика посуды, повара, парикмахера и т. п., тарифные разряды которых определяются по пп. 2.2.22 Условий № 308/519.

Также пп. 2.4.5 Условий № 308/519 предусматривает повышение должностных окладов работникам заведений и структурных подразделений в связи с вредными и тяжелыми условиями труда в размере от 15 до 60 % должностного оклада (тарифной ставки).

Пример 1
Медицинской сестре первой квалификационной категории отделения для новорожденных и недоношенных детей районной больницы с 01.01.17 г. установлен должностной оклад в размере 2 768 грн. (9-й тарифный разряд). Согласно п. 2.1 приложения 3 к Условиям № 308/519 ей повышен должностной оклад за вредные и тяжелые условия труда, поэтому оклад с учетом повышения составляет 3 183 грн. По действующим в заведении условиям оплаты труда ей также установлена доплата за использование в работе дезсредств в размере 10 % должностного оклада – 318,30 грн.

Другие публикации:  Общие требования к зданиям и помещениям гостиницы

Повышение должностного оклада, даже если речь идет о повышении в связи с вредными и тяжелыми условия труда, учитывается при исчислении заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера (см. ст. 3 1 Закона № 108). Исходя из этого, работодатель должен осуществить доплату до уровня МЗП, то есть 17 грн. (3 200 грн. – 3 183 грн.).

Доплата за дезсредства выплачивается сверх установленного размера МЗП. Поэтому медицинской сестре должна быть начислена зарплата в сумме 3 518,30 грн. (3 183,00 грн. + 17,00 грн. + 318,30 грн).

Пример 2
Должностной оклад машиниста по стирке и ремонту спецодежды с 01.01.17 г. составляет 1 744 грн. (2-й тарифный разряд). Также ему установлена:

 • доплата в размере 12 % должностного оклада как работающему на работах с тяжелыми и вредными условиями труда (пп. 3.4.5 Условий № 308/519 и приложение 6 к ним) – 209,28 грн.;
 • доплата за работу с дезсредствами в размере 10 % должностного оклада – 174,40 грн.

Заработок этого работника с учетом его минимального размера, в который включаются предусмотренные законодательством выплаты, составляет 1 953,28 грн. (1 744,00 грн. + 209,28 грн.). Поэтому ему следует доплатить до уровня МЗП 1 246,72 грн. (3 200,00 грн. – 1 953,28 грн.).

В целом начисленная ему зарплата составит 3 374,40 грн. (3 200,00 грн. + 174,40 грн.).

Пример 3
Фельдшеру без категории гериатрического пансионата установлен с 01.01.17 г. должностной оклад в размере 2 464 грн. Повышенный на 25 % за работу во вредных и тяжелых условиях труда (приложение 3 к Условиям № 308/519) оклад составляет 3 080 грн. В должностные обязанности этого фельдшера также входит уборка туалетов, поэтому он имеет доплату до должностного оклада в размере 10 %, то есть 308 грн.

Для достижения гарантированного размера заработка необходимо сделать расчет доплаты до МЗП:

3 200 грн. – 3 080 грн. = 120 грн.

Итак, сумма начисленной зарплаты составит 3 508 грн. (3 080 грн. + 120 грн. + 308 грн.).

Доплата за використання деззасобів: нюанси

Статті за темою

Працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, нормативи передбачають доплату. Та чи правомірна доплата за використання деззасобів, якщо установа за браком коштів ці засоби не купувала, а отже й не обліковувала? Про нюанси виплати — у статті.

Умови, у яких працівники використовують дезінфікувальні засоби, без перебільшення можна назвати особливими. Робота з ними шкодить здоров’ю того, хто з ними працює. Тож недарма у законодавстві передбачена компесація за роботу в особливих умовах — доплата за використання дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів.

Прожитковий мінімум 2019 і на що він вплине

Розмір доплати за використання дезинфікуючих засобів — 10% посадового окладу — прописаний у підпункті «г» підпункту 3 пункту 3 Постанови № 1298. Дублюють цю норму галузеві накази, які визначають умови оплати праці освітян, медиків, бібліотекарів, соціальних працівників, робітників тощо.

Здавалося б, немає підстав, які перешкоджали б виплачувати таку доплату. Мінсоцполітики хіба уточнило певні умови виплати у листі від 17.03.2017 № 737/0/101-17/28:

«Доплата за використання деззасобів це доплата, яка встановлюється працівникам за переліком посад, затвердженим колективним договором закладу, в межах коштів, передбачених на оплату праці у кошторисі, якщо виконання цих робіт включено до посадових обов’язків працівників. При цьому посадовими обов’язками може бути передбачено виконання певних видів робіт з використанням дезінфікувальних засобів, або робота з прибирання туалетів з використанням дезінфікувальних засобів, або просто прибирання туалетів».

Тож чи правомірна доплата за використання дезінфікувальних засобів за відсутності їх в обліку?

Нормативи тут мовчать. Але не мовчать бухгалтери бюджетних установ, які можуть придбавати дезінфікувальні засоби лише за наявності в кошторисі коштів. Вони запитують нас:

 • чи встановлювати надбавку прибиральниці селищної ради, якщо немає деззасобів для прибирання;
 • як бути, якщо у дитячих садках за браком коштів деззасоби закуповують батьки за власний кошт?

Ллє воду на млин ще й засторога, чи пов’язуватимуть ревізори факт виплати доплати з наявністю в обліку деззасобів?

Аби не гадати на гущі з кави, ми запитали головне відомство, яке перевіряє дотримання бюджетного законодавства, — Державну аудиторську службу України. І отримали лист. Чи отримали ми відповідь, висновок робіть самі.

Через недостатнє фінансування медичні заклади та установи не можуть закуповувати дезінфікувальні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів, а придбані за власний рахунок — не відображають у бухгалтерському обліку.

Такі ситуації викликають безліч питань і основні з них: «А чи прибирають працівники із застосуванням дезінфікувальних засобів взагалі, якщо за даними бухгалтерського обліку вони не придбавалися? І за що їм тоді виплачується доплата за використання у роботі деззасобів у розмірі 10% до посадового окладу?».

Спробуємо розібратися і знайти відповіді.

РЕЗЮМУЄМО:

Щоб забезпечити санітарно-гігієнічні умови роботи, керівники бюджетних установ мають подбати про дезінфікувальні засоби. Тобто передбачити кошти в кошторисі, купити та налагодити облік дезинфікуючих засобів як за місцями використання, так і в бухгалтерській службі.

Кожній установі слід затвердити розрахункові норми. Спочатку проведіть заміри площ та поверхонь, які підлягають дезінфекції. Відповідно до отриманих даних та до інструкції з використання дезінфікувального засобу визначте, скільки кожного засобу потрібно на день. Надалі на основі проведених розрахунків закуповуйте необхідну кількість дезінфікувальних засобів. За цими розрахунками деззасоби відповідно і списуйте.

Надалі ведіть журнали обліку, де зазначайте, який засіб було отримано, приміром, від старшої медсестри, для якої процедури, скажімо, миття рук, скільки мілілітрів тощо. Форма журналу обліку дезінфікувальних засобів є довільною.

Якщо ж за форсмажорних обставин деззасоби отримаєте не за бюджетний кошт, їх обов’язково візьміть на облік. Як це зробити, читайте статтю «Запаси — натуралка, що надійшла з різних джерел. Як оприбуткувати та звітувати».

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *